Sức bật khởi nghiệp sáng tạo

Cuộc so gang của những ứng dụng gọi xe

Grab, Uber, Go-Viet, Be... hàng loạt các ứng dụng gọi xe ra đời và ngày càng phát triển. Đến nay, chúng không còn dừng lại ở những giải pháp mà trở thành cuộc so gang giữa các nhà cung ứng dịch vụ tiện ích này.

Ban Khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh