Cuộc hội ngộ của các nhà marketing

Vừa qua tại Việt Nam, lần đầu tiên một hội nghị về marketing đã được tổ chức với sự tham gia của nhiều diễn giả và các đơn vị mua bán uy tín trong và ngoài nước.

Ban Khoa giáo HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh