Cuộc chiến thuế của Mỹ làm giảm 2 - 4% thương mại toàn cầu

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình hình chiến lược đang thay đổi đã gây ra những khó khăn sâu sắc cho kinh tế toàn cầu, kéo lùi tăng trưởng kinh tế chung.

Trung tâm Tin tức