Cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Trong các bệnh viện dã chiến, đội ngũ y, bác sĩ đang nỗ lực ngày đêm, cố gắng giành lại sự sống cho từng F0, giảm đến mức thấp nhất số lượng bệnh nhân tử vong.

Nguồn: Trung tâm Tin tức