Cuộc chiến chống rác thải nhựa tại Ấn Độ

Trong cuộc chiến chống rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, vừa qua, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi nilon, đồ nhựa trong kinh doanh.

Trung tâm Tin tức