Cuộc chiến chống bệnh sốt rét trên toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, về lý thuyết, bệnh sốt rét có thể xóa bỏ được. Tuy nhiên, điều này không thực hiện được với các loại vắc-xin và phương pháp kiểm soát như hiện nay.

Trung tâm Tin tức