Cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn tại Kazakhstan

Ngày 9/6, cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn tại Kazakhstan đã diễn ra tại gần 10.000 điểm bỏ phiếu trong nước và 64 khu vực bầu cử tại các đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài.

Trung tâm Tin tức