Khởi nghiệp sáng tạo

Cùng Tiến sĩ David J. Schwartz tư duy "Dám nghĩ lớn"

Dám nghĩ lớn là tác phẩm nổi tiếng thế giới của Tiến sĩ David Schwartz khi ông trình bày những ý tưởng và phương pháp tư duy độc đáo và hiệu quả đã làm thay đổi một cách kỳ diệu cuộc đời của hàng triệu người qua nhiều thế hệ.

Xem thêm
Chiếc xe xanh