Cùng báo chí nói không với rác thải môi trường

Trồng rau thủy canh bằng vỏ chai nhựa là một trong những biện pháp giúp hạn chế rác thải ra môi trường. Cách làm này đã được giới thiệu trong chương trình "Cùng báo chí nói không với rác thải môi trường".