Cục Thuế TP.HCM trao đổi trực tuyến một số chính sách thuế mới

Cục Thuế TP.HCM đã triển khai chương trình "Thông tin và trao đổi trực tuyến một số chính sách thuế mới năm 2020". Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trung tâm Tin tức