Cục Thuế TP.HCM phạt, truy thu 670 tỷ đồng

Nội trong quý 1-2019, Cục Thuế TP.HCM đã thanh tra, kiểm tra hơn 4.100 doanh nghiệp, phát hiện nhiều sai phạm và đã ra quyết định phạt, truy thu với số tiền 670 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng gần 100 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 3.100 tỷ đồng.

Trung tâm Tin tức