Cụ ông 89 tuổi lấy bằng tiến sĩ thứ 3

Sau nhiều thập kỷ cống hiến cho ngành y, Manfred Steiner quyết định theo đuổi đam mê từ nhỏ đó là vật lý. Ông nhận bằng tiến sĩ thứ 3 tại Đại học Brown.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV