COVID-19 làm giảm tuổi thọ con người

Theo một nghiên cứu được Đại học Oxford công bố, tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới đã giảm trong năm 2020 do đại dịch. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nguồn: Trung tâm Tin tức