Công ty Thoát nước đô thị nói "không" với rác thải nhựa

Thay thế nước uống đóng chay bằng bình nước lọc và sử dụng ly chứa nước bằng chất liệu thủy tinh hay sứ là một trong những nội dung cam kết thực hiện chương trình "Nói không với rác thải nhựa" của công ty Thoát nước đô thị TP.HCM.

Trung tâm Tin tức