Công trình Tử Cấm Thành làm từ hơn 700.000 miếng Lego

Một fan Lego đã dành hơn 9 tháng trời để xây dựng nên một mô hình mô phỏng gần như chính xác cấu trúc bên ngoài của Tử Cấm Thành dài 4m rộng 2,4m.

Nguồn: Trung tâm Tin tức