Công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM

Tiếp tục giải quyết dứt điểm các tranh chấp về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư... là một trong các nhiệm vụ chính năm 2019 được Sở xây dựng TP.HCM đặt ra.

Trung tâm Tin tức