Công nhận Tháp gốm men chùa Trò là Bảo vật Quốc gia

Cùng với 21 bảo vật khác của cả nước, Tháp gốm men chùa Trò của tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào tháng 12/2018.

Trung tâm Tin tức