Công nhân Công ty Sang Hun đã được nhận tiền lương

Hôm qua (4/3), các công nhân công ty San Hun đã nhận đầy đủ 3 tháng tiền lương tại Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Trung tâm Tin tức