Công nghệ vải kháng khuẩn ứng dụng trong sản xuất khẩu trang

Nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã tham gia sản xuất mặt hàng khẩu trang sử dụng vải kháng khuẩn

Trung tâm tin tức