Công nghệ và sự thay đổi của tình hình giao thông

Với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, những nhu cầu muôn thuở để lái xe an toàn, đúng luật, sự đúng giờ và thuận tiện của các phương tiện công cộng... đã mở đường cho nhiều sáng kiến, giúp cho việc lưu thông trở nên dễ dàng hơn.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh