Công nghệ ươm hoa trực tiếp: Điểm nhấn mới lạ của đường hoa Nguyễn Huệ 2018