Công nghệ nhìn về quá khứ, giải mã loài hổ Tasmania

Các nhà khoa học tại Melbourne, Australia đã sử dụng công nghệ 3D để tìm hiểu về loài hổ Tasmania đã tuyệt chủng. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ giải mã những bí ẩn về cá thể này.

Trung tâm Tin tức