Công nghệ lớp 6 - Bài 1: Nhà ở đối với con người

Bài học này sẽ giúp các em hiểu được vai trò của nhà ở đối với con người. Nhà ở là một phần trong đời sống của con người, vậy nhà ở có vai trò như thế nào? Giúp gì được cho con người?

Đài Truyền hình TP.HCM