"Công nghệ giáo dục" - phát triển mạnh mẽ nhưng đầy thách thức

"Công nghệ giáo dục" hiện tại là điều không thể thiếu trong lĩnh vực phát triển giáo dục toàn cầu. Bên cạnh đó là những thách thức, những khó khăn để cân bằng yếu tố công nghệ và yếu tố con người nhằm giữ được giá trị truyền đạt kiến thức.

Trung tâm Tin tức