Công nghệ “biến” máy POS thành thiết bị thanh toán thông minh

Từ một máy tính tiền đơn giản(POS) đến một thiết bị thanh toán thông minh mang tên SmartPOS có thể tối ưu việc quản lý kinh doanh, chấp nhận nhiều phương thức thanh toán và trở thành "trợ lý đắc lực" cho nhiều mô hình kinh doanh.

Trung tâm Tin tức