Công nghệ 4.0 thay đổi cách kinh doanh bất động sản

Hiện nay, ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu trong ngành bất động sản. Nhờ ứng dụng CNTT, các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm nhanh chóng đến khách hàng, tiết kiệm chi phí quảng cáo, nguồn nhân lực.

Sỹ Thành