Cuộc sống và những điều kỳ diệu

"Công nghệ 0.4" của các bạn nhỏ TP.HCM

Từ con số không, các bạn nhỏ TP.HCM đã tạo nên những giải pháp khoa học kĩ thuật đạt bốn giá trị: giá trị cho bản thân, giá trị cho gia đình, cho TP.HCM và cho cuộc sống hôm nay.

TFS - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh