Công khai các khoản thu đầu năm học

Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã yêu cầu tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố phải thông báo cụ thể, rõ ràng và công khai các khoản thu trong nhà trường.

Trung tâm Tin tức