Cộng hòa Macedonia tổ chức trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước

Hôm nay (30/9), Cộng hòa Macedonia sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc đổi tên nước này thành "Cộng hòa Bắc Macedonia".

Trung tâm Tin tức