Cộng đồng người khiếm thính chung tay chống dịch COVID-19

Bằng những nỗ lực và cách thức riêng, cộng đồng người khiếm thính vẫn đang từng bước chung tay cùng cả nước chống dịch.

Cộng đồng người khiếm thính chung tay chống dịch COVID-19