Công đoàn EVN làm việc tại đảo Phú Quý, Bình Thuận

Công đoàn EVN nhân dịp này đã tặng 30 triệu đồng cho CBCNV công tác trên đảo Phú Quý, tạo nguồn kinh phí chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho anh chị em.

Trung tâm Tin tức