Công chiếu miễn phí 30 phim điện ảnh tham dự liên hoan phim Việt 2019

Chào mừng Tuần lễ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, 30 phim truyện điện ảnh Việt Nam mới sản xuất sẽ được chiếu miễn phí cho khán giả tại Hà Nội và TP.HCM, bắt đầu từ tối qua.

Trung tâm Tin tức