Công bố phần mềm tra cứu quy hoạch

Trước đây việc tra cứu thông tin quy hoạch phải đi qua nhiều bước hoặc thông qua các công ty dịch vụ nhà đất, thì nay nhiều quận/huyện đã số hóa và tập hợp đầy đủ, cập nhật thường xuyên qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Trung tâm Tin tức