Công bố kết quả cuộc thi bó hoa trực tuyến Việt Nam 2020

Với ngành hoa tươi, chủ đề "Hy vọng" được lựa chọn cho cuộc thi bó hoa trực tuyến với mục đích kêu gọi sự chung tay khôi phục và phát triển ngành hoa Việt Nam.

Trung tâm Tin tức