Công bố Giải thưởng báo chí “Bảo vệ cuộc sống” 2018

Giải thưởng báo chí "Bảo vệ cuộc sống 2018" - giải thưởng đầu tiên dành cho các nhà báo viết về bảo hiểm nhân thọ đã thu hút đông đảo nhà báo tham gia.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm