Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Từ 0g ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Bằng cách nhập số báo danh, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc từ website của các Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi.

Nguồn: Trung tâm Tin tức