Công bố chương trình chuyển đổi số của Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã tổ chức công bố chương trình chuyển đổi số nhằm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố tiếp cận với các gói giải pháp chuyển đổi số với chi phí phù hợp, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trung tâm Tin tức