Công bố chính thức kết quả bầu cử tại Malaysia

Liên minh đối lập do ông Mahathir Mohamad đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia. Kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử Malaysia công bố ngày 10/5.

Trung tâm Tin tức