Công bố chỉ số về đột phá trí tuệ nhân tạo

Diễn đàn Oliver Wyman tại Singapore vừa diễn ra đã công bố Chỉ số về đột phá trí tuệ nhân tạo của các thành phố trên thế giới. Trong số 105 thành phố được xếp hạng, Hà Nội và TP.HCM lần lượt đứng thứ 87 và 95.

Trung tâm Tin tức