Công bố báo cáo phát triển Việt Nam 2019

Trong hơn hai thập niên qua, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tặng gần 4 lần, tỷ lệ giảm nghèo đã hạ xuống từ năm 1992 và tiến triển tích cực dần cho đến nay.

Trung tâm Tin tức