Công bố 23 số hotline tiếp nhận tố giác tăng giá

Tổng Cục Quản lý thị trường vừa công khai danh sách số điện thoại đường dây nóng tại 23 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam để tiếp nhận, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đặc biệt các hành vi lợi dụng dịch bệnh để gian lận thương mại.

Nguồn: Trung tâm Tin tức