Con sứa công nghệ có thể thay thế tim người?

Video dưới đây là câu chuyện làm sao một con chuột trở thành sứa, phát triển thành cá đuối gai độc và biến thành một quả tim nhân tạo!

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh