Con nhà lính tính nhà quan

Một số gia đình có hoàn cảnh không mấy dư dả nhưng con cái lại đua đòi, muốn gì được nấy. Khi đó, phụ huynh sẽ dùng những giải pháp gì để giải quyết vấn đề này?

"Lắng nghe hạnh phúc" phát sóng lúc 7g20 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
23g - Chủ nhật hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba hàng tuần - HTV7
21g - Thứ Bảy hàng tuần - HTV7
20g35 - Thứ Năm hàng tuần - HTV7
21g30 - Thứ Ba & 21g - Thứ Bảy - HTV7
21g00 - Thứ Hai hàng tuần - HTV7