Có thể tiêm 2 mũi vaccine ở 2 nơi khác nhau

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận có một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người dân vì mũi 1 tiêm ở địa phương khác. Sở Y tế đã nhắc nhở cơ sở y tế không được từ chối tiêm mũi 2 cho người dân.

Nguồn: Trung tâm Tin tức