Cò ở cổng bệnh viện, điểm đen khó bỏ

Mặc dù đã có rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng phản ánh nhưng tình trạng cò hay còn gọi là môi giới khám bệnh hoạt động tại cổng các bệnh viện ở TP.HCM vẫn diễn ra hàng ngày.

Trung tâm Tin tức