Cơ nhận nhận giải thưởng 100 ngàn đô-la Mỹ cho các starup

Cơ hội cho starup Việt dự thi khởi nghiệp ở Hàn Quốc với giải thưởng 100 ngàn đô-la Mỹ cùng nhiều chương trình đào tạo, tư vấn, rót vốn... giúp các starup mở rộng thị trường ở châu Á.

Ban khoa giáo - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh