Cơ hội nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam về tiền đái tháo đường

Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á có tần suất cao về bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường. Tuy vậy, nhận thức của người dân về bệnh và phòng ngừa lại chưa cao.

Trung tâm Tin tức