Cơ hội hợp tác xuyên biên giới giữa các star-up

Khái niệm starup đã xuất hiện từ sau thế chiến II và dần trở nên phổ biến, trở thành hiện tượng toàn cầu. Các starup không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động và việc tìm cơ hội hợp tác xuyên quốc gia là điều không có gì bất ngờ!

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh