Cơ hội học tập và làm việc tại Malaysia dành cho học viên ICAEW Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) cùng Sunway TES, Sunway College và Pricewaterhouse Coopers LPP đã tổ chức buổi giới thiệu về chương trình học tập và làm việc tại Malaysia dành cho các học viên ICAEW tại Việt Nam.

Trung tâm Tin tức