Cơ hội đầu tư vào thị trường Campuchia - Myanmar

Tại Hội nghị giới thiệu chuỗi triển lãm nông nghiệp và những cơ hội đầu tư vào thị trường Campuchia - Myanmar, Ban tổ chức thông báo thời gian diễn ra triển lãm vào tháng 9/2018 tại cả hai quốc gia nói trên.

Trung tâm Tin tức